Regulamin Zapoznaj się z zasadami

 

§1

Gwarantujemy klientowi całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak: nazwisko, telefon adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu i nigdy nie będą udostępniane przez naszą firmę osobom trzecim.

§2

W momencie rozpoczęcia współpracy określane w umowie zostają: termin realizacji zlecenia, cena oraz zasady płatności. Realizacja zlecenia następuje po dokonaniu przedpłaty. Zlecenie realizowane jest etapami bądź w całości. Przekazanie następnej części zlecenia następuje po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.

§3

Ewentualne poprawki w pracy uwzględniane są w ramach ustalonej kwoty. Termin wnoszenia poprawek nie dłużej niż 14 dni od dostarczenia określonej części lub całości pracy zlecającemu.

 

 

Czytany 4049 razy